Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Znam swj region Ostrwki 2 2016 NMW WWW do slidera Ragionalici IX WWW XX OKWB Do slidera 22 darmo_dostaliscie 1

Zamość: Znam swój region

Pielgrzymka do Ostrówek na Wołyniu

Lublin: Niedokończone Msze Wołyńskie

Zamość: Regionaliści IX

Etap diecezjalny

Podziel się Słowem