Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Z życia oddziałów

Lublin: OD "KWESTII RUSKIEJ" DO POLITYKI UKRAIŃSKIEJ" - Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej

OD "KWESTII RUSKIEJ" DO POLITYKI UKRAIŃSKIEJ" - Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej.

Konferencja poświęcona jest 25-leciu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą oraz 5 rocznicy działalności Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL.

 

Czytaj więcej: Lublin: OD "KWESTII RUSKIEJ" DO POLITYKI UKRAIŃSKIEJ" - Ukraina w polskiej myśli politycznej i...