Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Logo

Emblemat- LOGO
Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
Logo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" przedstawia stylizowany fragment (siedemnasta kwatera) Drzwi Gnieźnieńskich, na którym szczątki św. Wojciecha męczennika przenoszone są uroczyście na miejsce pochówku, fundując duchowe - chrześcijańskie podwaliny państwa polskiego. Od momentu złożenia relikwii Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej rozpoczęły się bowiem suwerenne dzieje państwa polskiego i organizacji kościelnej w Polsce oraz umacniało się budowanie Narodu polskiego.