Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Rada Oddziału Okręgowego

Rada Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Lublinie

Marek Koryciński - Przewodniczący

Łukasz Kot - Wiceprzewodniczący

Zbigniew Rybczyński - Wiceprzewodniczący

Marcin Sułek - Sekretarz

Irena Czernicka - Członek

Edward Czuwara - Członek

Jacek Grajewski - Członek

Kazimierz Małek - Członek

Beata Sęczyk - Członek