Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Dęblin

Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Dęblinie:

 

Jan Prządka - Przewodniczący

Justyna Musidlak - Wiceprzewodnicząca

Stanisław Szponar - Wiceprzewodniczący

Marta Grzegorczyk - Sekretarz

Piotr Jankowski - Członek

Janina Jędrys - Członek

Kazimiera Zamojska - Członek