ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Akademia Kozłowiecka

Akademia Kozłowiecka – co to?

Akademia Kozłowiecka to cykl czterech spotkań rocznie przybliżających Katolicką Naukę Społeczną i ukazujących, w jaki sposób praktycznie wprowadzać jej zasady. W pierwszej kolejności do uczestnictwa w Akademii są zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele mediów i przedsiębiorcy, czyli ci wszyscy, których praca ma znaczący wpływ na życie innych osób i którzy nieraz stają w obliczu poważnych dylematów moralnych.

Pomysł i Patron

Inicjatywa naszego Stowarzyszenia nawiązuje do Akademii Kozłowieckiej ks. Stefana Wyszyńskiego, czyli lekcji i pogadanek prowadzonych przez przyszłego Prymasa Polski dla sióstr franciszkanek i osób przebywających w czasach okupacji hitlerowskiej w kompleksie pałacowym Zamoyskich w Kozłówce. Dla obecnej Akademii Kozłowieckiej Sł. B. Stefan Wyszyński jest patronem, a jego nauczanie i osoba stanowią dla nas inspirację. Podczas spotkań więc staramy się także przypominać w sposób szczególny postać Prymasa Tysiąclecia.

Pierwsza edycja Akademii odbyła się w roku 2018.
Edycję 2019 rozpoczęliśmy 16 marca.

Pierwsze spotkanie Akademii w 2020 r. odbędzie się 28 marca. Zapraszamy do zgłaszania się!
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w poszczególnych spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy je telefonicznie pod numerem 81-441-1031 (od pn do pt w godz. 9.00-16.00) oraz mailowo na lubelski@civitaschristiana.pl w terminie nieprzekraczającym tydzień przed kolejnym spotkaniem.


Akademia Kozłowiecka 2020

Akademia Kozłowiecka IX: 28 marca, zgłoszenia do 21 marca.
Akademia Kozłowiecka X: 27 czerwca, zgłoszenia do 20 czerwca.
Akademia Kozłowiecka XI: 12 września, zgłoszenia do 5 września.
Akademia Kozłowiecka XII: 14 listopada, zgłoszenia do 7 listopada.


Akademia Kozłowiecka 2019

Drugi rok funkcjonowania Akademii rozpoczęliśmy 16 marca. Mając świadomość, że zapotrzebowanie na rzetelne i zrozumiałe przedstawienie zasad życia społecznego wynikających z wartości chrześcijańskich jest wielkie, w tym roku podwoiliśmy grono odbiorców.

16 listopada 2019 r.

Patronat honorowy
Patronaty medialne

14 września 2019 r.

[rl_gallery id="830"]

15 czerwca 2019 r.

[rl_gallery id="699"]

16 marca 2019 r.

Relacja w TV Trwam

Akademia Kozłowiecka 2018

Inauguracja Akademii Kozłowieckiej miała miejsce 17 marca 2018 r. Następne spotkania odbywały się raz na kwartał. W pierwszym cyklu Akademii wzięło udział ok. 30 „studentów”.

Każde spotkanie rozpoczynało się Mszą św. w kaplicy pałacowej w intencji rychłej beatyfikacji Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego. Celebransem i kaznodzieją zwykle był niezawodny ks. dr Krzysztof Stola, asystent lubelskiego Oddziału KSCCh.

Do grona wykładowców należeli m.in.: o. dr Marek Wódka OFMConv, Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, dr hab. Wioletta Szymczak, dr hab. Alina Rynio, dr Magdalena Parzyszek.

Nie zabrakło i wydarzeń towarzyszących, takich jak wystawa „Rodzina Bogiem Silna”, pokaz filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy” oraz promocje kilku książek dotyczących myśli i osoby Prymasa Tysiąclecia.

Każde spotkanie Akademii było też okazją do zwiedzania kompleksu pałacowego, po którym oprowadzały niezwykle serdeczne Grażyna Antoniuk oraz Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum.

Przerwy kawowe oraz wspólny obiad na zakończenie spotkania były czasem nawiązywania nowych relacji i tworzenia się środowiska osób o wspólnych zainteresowaniach i dążeniach.

17 listopada 2018 r.

Zapowiedź na stronie Gościa Niedzielnego Lubelskiego

8 września 2018 r.

12 maja 2018 r.


17 marca 2018 r.

Relacja ze spotkania na stronie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie