ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Akademia Kozłowiecka 2019: spotkanie I

Podczas swojego pobytu w Kozłówce ks. Stefan Wyszyński, wtedy kapelan sióstr franciszkanek, kształcił je nie tylko duchowo, ale i intelektualnie. Z jego lekcji korzystali także inne osoby przebywające wtenczas na terenie kompleksu pałacowego. Spotkania te zaczęto nazywać Akademią Kozłowiecką.

Po kilku dziesięcioleciach nasze Stowarzyszenie zdecydowało kontynuować dzieło Patrona. W 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania z cyklu Akademii Kozłowieckiej poświęcone katolickiej nauce społecznej oraz osobie i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Spore grono zainteresowanych oraz gościnność gospodarzy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce spowodowały, że w tym roku nie tylko kontynuujemy spotkania, ale też zwiększamy prawie dwukrotnie ilość uczestników.

Pierwsze spotkanie Akademii Kozłowieckiej 2019 rozpocznie się Mszą św. w sobotę 16 marca o godz. 10.00 w kaplicy pałacowej. Szczegóły spotkania w zaproszeniu. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca telefonicznie pod numerem 783-981-863 (od pn do pt w godz. 9.00-16.00) oraz mailowo na lubelski@civitaschristiana.pl

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie