ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Biograficzna wystawa elementarna pt. “Stefan Wyszyński” w Rejowcu

15 sierpnia w parafii Św. Jozefata w Rejowcu dzięki współpracy Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” z Biurem Edukacji Narodowej IPN w Lublinie prezentujemy najnowszą wystawę poświęconą Prymasowi Wyszyńskiemu. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Jackowi Jakubcowi za otwartość dla naszej inicjatywy a Akcji Katolickiej i parafianom za pomoc w zawieszeniu wystawy. Osoby, które chciały by zapoznać się z treścią wystawy zapraszamy na stronę IPN-u https://edukacja.ipn.gov.pl/…/137399,Stefan-Wyszynski.html

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie