ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

“Czas to miłość” – Dni Skupienia w Łopocznie

Pod hasłem “Czas to miłość” odbywały się Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. Gościła nas wspólnota Ognisko Miłości, która prowadzi dom rekolekcyjny w Łopocznie. Towarzyszył nam również były asystent kościelny, ks. Marcin Jankiewicz, rezydujący w Łopocznie. Rekolekcjonistą był nasz obecny asystent kościelny ks. dr Krzysztof Stola. W dniach skupienia wzięli udział członkowie Stowarzyszenia z Lublina, Dęblina, Zamościa, Włodawy oraz liczne grono sympatyków.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie