ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Debata online: Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej debacie kwartalnika „Społeczeństwo”: Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia.

Jako prelegenci wystąpią:

  • Paweł Skibiński – historyk, wykładowca akademicki, przewodniczący zespołu redakcyjnego wydania codziennych zapisek „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego.
  • Piotr Sutowicz – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, z-ca red. naczelnego kwartalnika Civitas Christiana, historyk, publicysta.
  • Patryk Czech – przewodniczący prezydium Krajowej Rady KSM, członek Rady Dialogu z Młodym pokoleniem, prawnik.
  • Kamil Sulej – członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, sekretarz redakcji kwartalnika Społeczeństwo, historyk.

Transmisja debaty rozpocznie się 9 listopada o godz. 18:00.

Link do debaty: https://www.youtube.com/watch?v=s_hGSgZTFIA

Organizatorzy: Kwartalnik „Społeczeństwo”, Fundacja Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie