ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Etap Diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

XXIII Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej

Etap Finału Diecezjalnego w  Rzeszowie.

Etap Finału Diecezjalnego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbył się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie w. dniu 25.04.2019 r. Konkurs poprzedziła  Liturgia Słowa Bożego  w Kaplicy Seminaryjnej pod przewodnictwem ks. dr Marka Dzika. Ksiądz Marek.209omilii przekazał uczestnikom podziękowanie za wypłynięcie na biblijną głębię, która nadaje smak i sens ludzkiej egzystencji. Zauważył , że Słowo Boże stanowi pewną ostoję dla każdego, kto się na nie otworzy. Zwrócił uwagę, że nie jest najważniejsze miejsce jakie się zajmie w OKWB, lecz to aby Pismo Święte stało miejscem spotkania z żywym Bogiem. Uroczystego otwarcia Etapu Finału Diecezjalnego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Auli Instytutu dokonał Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. W otwarciu uczestniczył JE ks. bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który objął honorowy patronat nad Konkursem. Podziękował On Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za kolejną już XXIII Edycję OKWB. Ksiądz biskup skierował słowo do młodzieży Etapu Diecezjalnego OKWB, witając uczestników i katechetów, dziękując im za autentyczne zaangażowanie w to wielkie dzieło. Podkreślił, że wszyscy pokonując, trudności a czasem zniechęcenie w studiowaniu Biblii stali się zwycięzcami, wybierając Księgę Życia, jako jedno z  dwóch źródeł, obok tradycji Kościoła, wiary objawionej.  Należy pamiętać, zauważył Biskup, iż Duch Święty pomaga  zrozumieć i stosować w życiu przesłanie Pisma Świętego. Ksiądz biskup  życzył uczestnikom światła Ducha Świętego i opanowania emocji podczas konkursowych zmagań. Krzysztof Dziduch zaprezentował Jury komisji oceniającej, które pracowało w składzie : Ks. dr Marek Dzik-biblista przewodniczący jury, ks. dr Janusz Podlaszczak, Krzysztof Sterkowiec – Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie  oraz Krzysztof Dziduch koordynator diecezjalny Konkursu. Po odczytaniu regulaminu przez Przewodniczącego Jury młodzież przystąpiła do części pisemnej Konkursu, trwającej 45 minut. W Etapie Diecezjalnym wzięło udział 43 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych całej Diecezji Rzeszowskiej oraz 18 opiekunów finalistów. W przerwie uczestnicy  zjedli posiłek. Po sprawdzeniu testów wyłoniono siódemkę finalistów do części ustnej konkursu. Rozdano dyplomy i podziękowania za udział w Etapie Diecezjalnym Finału XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Uczestników oraz Katechetów. W eliminacjach ustnych wyłoniono trzech laureatów, którzy będą prezentować Diecezję Rzeszowską na Finale Konkursu w Niepokalanowie : I – miejsce zajęła Weronika Pisarczyk I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach, II- miejsce Sylwia Maziarz z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, III- miejsce Damian Gorgosz z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle. Wyróżnienia zdobyli : IV – miejsce Maciej Leśniak z Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,V – miejsce  Paweł Sienkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach, VI – miejsce Zofia Mruk z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach, VII – miejsce Damian Łyszczarz z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Jerzy Sołtys złożył podziękowanie wszystkim Uczestnikom i Katechetom za ich wielkie zaangażowania w to piękne zadanie jakim jest Konkurs Biblijny. Złożył również życzenia imieninowe ks. Markowi Dzikowi, dziękując jednocześnie za wieloletnią współpracę przy organizacji warsztatów biblijnych i samego Konkursu. Następnie wręczono dyplomy  i nagrody oraz zaproszenia na XII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych  z Biblią na Jasnej Górze. Fundatorami  nagród dla finalistów Konkursu byli : Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja „Civitas Christiana”, Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej oraz wydawnictwo WAM. Wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło kolejne wyjątkowe konkursowe spotkanie  z Biblią.

Tekst K. Dziduch, K. Sterkowiec

Foto: K. Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie