ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Gala konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”

W czasie, gdy w Niepokalanowie trwa Finał OKWB, w Lublinie odbyła się Gala konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” z zakresu III pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Jest to już 12. edycja konkursu papieskiego, którego pomysłodawcą, głównym organizatorem i spiritus movens jest p. Marianna Olszańska, która przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora SP nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Nasze Stowarzyszenie ma zaszczyt być współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Gala Konkursu jest jednocześnie czasem świętowania 18. rocznicy nadania szkole patronatu Jana Pawła II. W uroczystościach oprócz laureatów i ich opiekunów uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i województwa.
Świętowanie rozpoczęło się od pięknie zrobionej Akademii poświęconej pierwszej pielgrzymce Papieża-Polaka do Ojczyzny.

Po części artystycznej i odśpiewaniu hymnu szkoły słowo do uczestników i gości skierował obecny Dyrektor szkoły p. Marek Krukowski. Podkreślił on, jak wielkim zaszczytem, ale też i zadaniem jest bycie uczniem czy pracownikiem instytucji mającej tak wspaniałego Patrona. Gratulacje laureatom złożyli także p. Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektór Wydziału Oświaty i Wychowania, oraz p. Jakub Koper, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego.

Uczestnicy konkursu byli podzieleni na trzy kategorie wg klas. Oprócz miejsc nagrodzonych, które niekiedy były współdzielone, przyznano zostało też wiele wyróżnień. Wielki ukłon ślemy w stronę laureatów, jak też ich opiekunów za tak wysoki poziom wiedzy o św. Janie Pawle II!

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie