ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Klub “Społeczeństwo”

„Rzeszów. Klub „Społeczeństwo”

W dniu 24.06.2019 r w Siedzibie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie „Klubu Społeczeństwo”. Uczestniczyło w nim dziesięć osób. Spotkanie prowadził  Krzysztof Dziduch, który po powitaniu wszystkich uczestników Klubu dokonał wprowadzenia w tematykę spotkania.   Pan dr Rafał Czupryk –  Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, w swoim przedłożeniu „Posługa myślenia w epoce kryzysu myślenia…”. postawił tezę, iż obecnie żyjemy w czasach permanentnego kryzysu myślenia, co wiąże się z odrzuceniem Prawdy (…). Niech słowa Pana Jezusa będą dla nas światłem i  zachętą do trwania w prawdzie: „Jeśli pozostaniecie wierni  mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni  was wolnymi” (J 8, 31).

Po interesującym wykładzie nastąpiła ożywiona dyskusja dotycząca omawianego tematu. Kolejne spotkanie Klubu „Społeczeństwo” planowane jest w III kw. br. Wszystkich zainteresowanych Społeczną Nauką Kościoła serdecznie zapraszamy.

tekst : K.Dziduch, K.Sterkowiec

foto: K.Dziduch

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie