ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja.Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Myczkowce-Komańcza

Region Lubelsko – Rzeszowski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach w dniu 26.10.br.  byli organizatorami konferencji „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego darem Prymasa Tysiąclecia dla Ojczyzny” w Myczkowcach. Przy pięknej słonecznej pogodzie i komplecie uczestników w sali konferencyjnej Ośrodka „Caritas” wsłuchiwaliśmy się w nauczanie Stefana kardynała Wyszyńskiego, napełnieni radością o planowanej w czerwcu 2020 roku beatyfikacji Patrona naszego Stowarzyszenia. Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników konferencji przez ks. Bogdana Janika – dyrektora Ośrodka i Jerzego Sołtysa – przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, rozpoczęliśmy refleksję nad życiem i dziełem Wielkiego Prymasa. Pani Anna Rastawicka reprezentująca Instytut Prymasowski  w swoim wystąpieniu „Aktualność Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego” przypominała treść złożonych ślubów na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, oraz dokonała trafnej analizy zagrożeń życia duchowego i społecznego współczesnych polskich rodzin. Mówiła o obowiązku nieustannego wypełniania tych ślubów przez kolejne pokolenia Polaków. Pan Kamil Sulej – Członek  Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie dziękując za zaproszenie do udziału w konferencji przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Zarządu Pana Tomasza Nakielskiego życząc wszystkim uczestnikom udanego pobytu w Myczkowcach i Komańczy w wymiarze duchowym i intelektualnym, wskazując na dalszą potrzebę popularyzacji nauczania Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ks. prof. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, w swoim przedłożeniu mówił o nauczaniu społecznym Prymasa Tysiąclecia, podczas prezentacji książki „ Kardynał Wyszyński (1901-1981) Myśl społeczna”. Ks. dr hab. Jerzy Buczek WSD w Rzeszowie, w swoim wykładzie „Teologia Narodu w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego” za Wielkim Prymasem, Ojcem duchowym Narodu polskiego – odniósł rzeczywistość narodu do Boga, do teologii stworzenia i zbawienia. Pan dr hab. Krzysztof Kaczmarski IPN –Oddział w Rzeszowie, w perspektywie historycznej, w oparciu m.in. o archiwalne  materiały operacyjne służb bezpieczeństwa PRL-u podjął temat „Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w czasie Jego internowania w Komańczy w latach 1955-1956”. Spotkanie z Panem Bogdanem Miszczakiem producentem filmu „Jako w niebie tak i w Komańczy” poprzedziła  prezentacja tego ciekawego filmu. Jak wszyscy obecni zauważyli prezentacja tego wyjątkowego filmu odbyła się w odpowiednim miejscu i czasie. Msza Święta w kaplicy Ośrodka była zwięczeniem pierwszego dnia pobytu w Myczkowcach, po której uczestniczyliśmy  w Nabożeństwie  Różańcowym  i Apelu Jasnogórskim. W niedzielę udaliśmy się do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie w kaplicy, w której sprawował Eucharystię  Ksiądz Prymas ( w okresie Jego internowania w Komańczy), uczestniczyliśmy we Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Mieczysława Bąka – asystenta leskiego Oddziału Stowarzyszenia i ks. Krzysztofa Stoli-asystenta Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Lublinie. Ks. Mieczysław wygłosił homilię o Czcigodnym Słudze Stefanie kardynale Wyszyńskim i o Jego  pięknej przyjaźni ze Św. Janem Pawłem II, stawiając Ich jako wzór do naśladowania podczas naszej indywidualnej modlitwy – rozmowy z Bogiem. Wspólny niedzielny obiad i zwiedzanie Ogrodu Biblijnego i parku miniatur budownictwa sakralnego z pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego przez Koleżanki i Kolegów z Oddziału Okręgowego w Lublinie wypełniły program naszego spotkania. W konferencji uczestniczyło ponad sto dziewięćdziesiąt osób. W spotkaniu w Myczkowcach uczestniczyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; z Okręgu lubelskiego – grupa dwudziestoosobowa z ks. Krzysztofem Stolą – Asystentem Oddziału Okręgowego, Łukaszem Kotem-przewodniczącym Zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie, Marcinem Sułkiem-dyrektorem Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego. Oddział Okręgowy w Rzeszowie reprezentowała grupa pięćdziesięcioosobowa z Księżmi Asystentami Oddziałów w Lesku i Ustrzykach Dolnych ; ks. prałatem Mieczysławem Bąkiem i ks. prałatem Romanem Szczupakiem. Wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy za udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Szczególne słowa podziękowania w imieniu wszystkich uczestników spotkania pragniemy skierować w stronę Przyjaciela naszego Stowarzyszenia ks. prałata Bogdana Janika – dyrektora Ośrodka „Caritas” w Myczkowcach. Za życzliwość i wszechstronną pomoc składamy serdeczne : Bóg zapłać! Mamy nadzieję, że spotkamy się tutaj ponownie za rok.

Tekst i foto: K. Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie