ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja.”Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

W dniu 11 maja 2019 r.,Caritas” Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie byli organizatorami  Konferencji Biblijnej  „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Po przywitaniu wykładowców i uczestników konferencji przez ks. dyr. Bogdna Janika i Jerzego Sołtysa – przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w  Rzeszowie, w sobotnie przedpołudnie, przy komplecie uczestników, wyruszyliśmy w fascynujący świat Biblii. Piękne wykłady  o stale aktualnej problematyce, nawiązywały do  liturgicznego hasła roku w Kościele:   ” W mocy w Bożego Ducha “. Oto tematy i wykładowcy;Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota”  –  doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove, Słowacja. “Złoto w Biblii ” – dr inż. Józef  Górny. Wymiar religijny i  Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)”  – ks. dr  hab. Tadeusz Bratkowski  –Uniwersytet Rzeszowski. “Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie” – ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno – Pastoralny w Rzeszowie. Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” – dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa.  Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia (Jr, Pwt)”– s. dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie. Zwieńczeniem konferencji była Msza Św. na ktróej m.in. modliliśmy się o łaskę wiecznego zbawienia dla naszego Kolegi śp. Franciszka Piroga z Leskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. W konferecnji uczestniczyli m.in. Koleżanki i Koledzy z Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lesku, Krośnie i Jaśle. Do zobaczenia na konferencji biblijnej w listopadzie br.
Tekst i foto: K. Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie