ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja.”Na granicy światów dzieciństwa i dorosłości” cz.2

W dniu 8.02.2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się część druga konferencji „Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”. O różnych sposobach komunikacji i wspierania młodego pokolenia oraz o wspólnym  poszukiwaniu rozwiązania  tych  problemów, które często towarzyszą młodemu człowiekowi   w okresie dorastania rozmawiano podczas konferencji wychowawczej zorganizowanej z inicjatywy  Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin dr Rafała Czupryka. Konferencję odbyło  patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego – Pani Ewy Leniart. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność, Międzynarodowego Studenckiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie oraz Międzynarodowego centrum Dialogu „Dekalog” Stowarzyszenie w Rzeszowie. Konferencja była adresowana do rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i psychologów, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników poradni, przedstawicieli wydziałów edukacji, samorządowców, członków  stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych działających i wspomagających wychowanie  młodzieży w rodzinie  i szkole.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie