ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja.Nauka Społeczna Kościoła wobec dylematów XXI wieku

W  dniu  14 marca 2019 r., w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara  w Rzeszowie, odbyła się konferencja  naukowa „ Nauka społeczna kościoła wobec dylematów XXI wieku”. Po przywitaniu wykładowców, zaproszonych gości i współorganizatorów konferencji przez Jerzego Sołtysa – Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, rozpoczęła się część merytoryczna konferencji. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (TChr) , w swoim przedłożeniu podjął temat „Pamięć i tożsamość współcześnie zagrożona”. Pan prof. dr hab. Mieczysław Ryba w nawiązaniu do swojego przedmówcy zaprezentował wykład „Polska wobec zagrożeń kulturowych XXI wieku”. Moderatorem debaty był  ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski, który poprowadził dyskusję po wystąpieniach wykładowców. W trakcie konferencji wystąpił również JE ks. bp. Jan Niemiec-biskup pomocniczy Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, który dał piękne świdectwo ze swojej posługi kapłańskiej i biskupiej wśród społeczności katolików  na Ukrainie. JE ks. biskup Senior  Kazimierz Górny w swoim wystąpieniu przepełnionym troską o przyszłość Ojczyzny zachęcał do zawierzenia jej losów Królowej Polski – Maryji Matce Chrystusa. Wspólna modlitwa pod przewodnictwem Księży biskupów zakończyła to niezwykle interesujące i ważne pod względem intelektualnym i duchowym spotkanie, którego owocami pwinniśmy się dzielić w naszych środowiskach. Dziękujęmy pięknie wszystkim organizatorom konferencji. Organizatorami tej konferencji byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddziały Okręgowe w Lublinie i Rzeszowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej.

Tekst i foto: K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie