ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Ks. prof. Mirosław Wróbel laureatem 74. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Z wielką radością przyjęliśmy Komunikat Kapituły 74. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, która przyznała nagrodę ks. prof. Mirosławowi Wróblowi – za naukowe dokonania w dziedzinie nauk biblijnych oraz apostolskie dzielenie się Słowem Bożym, szczególnie z młodzieżą. Ksiądz Profesor od wielu lat współpracuje z lubelskim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Gratulujemy!

Publikujemy komunikat Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka:

Kapituła Nagrody, obradująca w dniu 17 marca 2021 roku w Warszawie pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Michała Janochy – przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, w składzie: JE ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering, JE ks. bp prof. Andrzej Franciszek Dziuba, ks. dr Dariusz Wojtecki, Sławomir Józefiak, Tomasz Nakielski i Maciej Szepietowski – sekretarz Kapituły, przyznała tegoroczne laury:

Dziełu Lasek, stworzonemu przez Służebnicę Bożą Matkę Elżbietę Czacką: niewidomym, współpracownikom świeckim Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża – za pełną miłości służbę, ewangeliczne świadectwo braterstwa oraz wkład w odnowę Kościoła,

Ks. prof. Mirosławowi Wróblowi – za naukowe dokonania w dziedzinie nauk biblijnych oraz apostolskie dzielenie się Słowem Bożym, szczególnie z młodzieżą,

Fundacji Małych Stópek – za mężną i bezkompromisową służbę życia – w wymiarze formacyjnym, edukacyjnym i pomocowym.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 w formie transmisji online na kanale Youtube CivitasChristianaTV. 

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie