ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Nowy numer kwartalnika Civitas Christiana już online!

Ogłoszona w październiku, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, encyklika papieża Franciszka „Fratelli Tutti”, doczekała się w krótkim okresie czasu tysięcy komentarzy, artykułów, analiz. Wiemy o niej coraz więcej a jej bezpośredni przekaz wciąż wielu intryguje. Przykładem tego zjawiska jest sięganie po nią przez zarówno tych, którzy konsekwentnie stronią od wsłuchiwania się w nauczanie papieskie, jaki i tych, którzy skrupulatnie śledzą encykliki i starają się wnikliwie podejmować treści nauczania Ojca Świętego. „Usiąść i słuchać drugiego człowieka – zachowanie charakterystyczne dla spotkania między ludźmi – to wzór postawy otwartości tego kto przezwycięża swój narcyzm i akceptuje drugiego, zwraca na niego i przyjmuje go do swego kręgu” (…) „Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek osamotnieni w tym zmasowanym świecie, który daje pierwszeństwo interesom indywidualnym, a osłabia wymiar wspólnotowy istnienia”.

To tylko dwa cytaty, zawarte w encyklice oddające charakter publikacji, o której można powiedzieć, że bardziej jest traktatem duszpasterskim skierowanym do każdego człowieka, niż hermetycznym dokumentem definiującym postawę i nauczanie wobec zagadnień gospodarczych i cywilizacyjnych.

Czy to oznacza, że encyklika ma charakter wyjątkowy i przełomowy? Oczywiście, że nie i należy na nią spoglądać w perspektywie ciągłości nauczania i aktualizowania przesłania papieskiego.

Pozostaje jednak wciąż otwarte pytanie: do czego wzywa nas papież Franciszek? Staramy się poszukiwać tych odpowiedzi regularnie na naszych łamach, ale ten numer pisma „Civitas Christiana” w sposób szczególny i obszernie poświęcamy refleksji nad papieskim nauczaniem. W oparciu o treści zawarte we „Fratelli Tutti”, wcześniejszych encyklikach oraz stanowiskach i wypowiedziach Ojca Świętego, próbujemy pomóc wskazać drogę do odpowiedzi na wspomniane wyżej pytanie.

Tak, ta próba odpowiedzi jest ważna, gdyż nauczanie papieskie nie jest oderwanym od rzeczywistości teoretyzowaniem i jeszcze jedną formą publicystyczną, ale realną wskazówką, jak współczesny człowiek może autentycznie odczytywać swoje chrześcijańskie powołanie i posłannictwo w dzisiejszym świecie.

Maciej Szepietowski
redaktor naczelny
Kwartalnika Civitas Christiana

Kwartalnik w formie pdf dostępny pod linkiem:

https://e-civitas.pl/pl/aktualnosci/nowy-numer-kwartalnika-civitas-christiana-juz-online-styczen2021

źródło: e-civitas

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie