ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

“Paszporty Paragwaju”.Prezentacja dokumentu w Liceum Sióstr Prezentek.

Z inicjatywy Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie we współpracy  z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz rzeszowskim Oddziałem IPN w dniu 28.03.2019 r odbył się w auli szkoły pokaz filmu dokumentalnego „Paszporty Paragwaju”. Dokument ukazuje mało znaną historię ratowania Żydów, przez polskich dyplomatów. W latach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała  nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Wspólnie działali na rzecz pozyskiwania paszportów państw Ameryki Południowej. Fałszywe dokumenty trafiały do Żydów w okupowanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli w większości wywózek do niemieckich obozów zagłady. Posiadacze tych paszportów trafiali do obozów dla internowanych w Niemczech (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) oraz do okupowanej Francji (Vittel). Część z nich doczekała końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę zawdzięczają życie. Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli: Aleksander Ładoś – od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; jego współpracownik Konstanty Rokicki – konsul w Bernie; Stefan Jan Ryniewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl – sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromną rolę odegrali: Adolf H. Silberschein – działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP oraz Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel. Wprowadzenia przed filmem dokonał pan Michał Kalisz – historyk z IPN w Rzeszowie. Siostra Dyrektor Anna Telus podziękowała organizatorom za pomysł i realizację projektu.  W pokazie filmu uczestniczyła młodzież zespołu szkół licealnych (ponad 150-osób).

Tekst i foto : K.Dziduch

Opracowanie : K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie