ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Rozstrzygnięto konkurs oratorski “Idącym w przyszłość”

Konkurs oratorski “Idącym w przyszłość” poświęcony jest pamięci Prymasa Tysiąclecia oraz bł. Stanisława Starowieyskiego, ofiary męczeństwa obozu Dachau, w 80 rocznicę jego śmierci. Celem jest popularyzowanie działalności społecznej i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Stanisława Starowieyskiego, zachęcanie młodzieży do zgłębiania najnowszej historii Polski, a także propagowanie postawy patriotyzmu., jak również szerzenie kultury słowa i uwrażliwianie na piękno ojczystego języka.

Pomysłodawczynią i realizatorką konkursu jest pani Irena Okoń reprezentującą Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Współorganizatorami byli: Oddział Akcji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Miejski Ośrodek Kultury.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno i kulturę języka polskiego, rozwijanie zainteresowań młodzieży najnowszą historią Polski i jej kluczowych postaci. Ważnym aspektem było przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Gościem specjalnym gali rozstrzygającej Konkurs, która odbyła się 13 czerwca 2021 r., była Pani Anna Rastawicka propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, przez lata należąca do grona osób z jego najbliższego otoczenia.

Wyniki tegorocznego Konkursu prezentują się następująco:

I. miejsce (ex aequo)

  • Antola Sadło, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
  • Stanisław Jankowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

II. miejsce


  • Dorota Gutowska, ZS Nr 1. Internat PCEZ w Świdniku

III. miejsce (ex aequo)

  • Julia Piekaruś, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
  • Marta Voitovych, Internat PCEZ w Świdniku

Wyróżnienia otrzymują:

  • Jakub Bobiński, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
  • Natalia Kusy, SP7 im. Armii Krajowej w Świdniku
  • Jakub Machnikowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
  • Adrian Piotrowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie