ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Spotkanie u Matki Bożej Patronki Oddziału Okręgowego.

Kalwaria Pacławska

Spotkanie u Matki Bożej Pacławskiej – Patronki Oddziału Okręgowego.

W dniach 13-14.09.2019 r. Przedstawiciele  Oddziałów  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Lubaczowie, Nisku, Przemyślu, Rzeszowie, Sieniawie i w Ustrzykach Dolnych wyznaczyli sobie spotkanie u Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Jej wizerunek widnieje na sztandarze Oddziału Okręgowego w Rzeszowie, a to zobowiązuje aby przynajmniej raz w roku stawić się przed Jej cudownym wizerunkiem. W pierwszym dniu po zawiązaniu wspólnoty, uczestniczyliśmy we Mszy Św. przed cudami słynącą ikoną Matki Bożej Słuchającej. W koncelebrze uczestniczył  ks. kan. Franciszek Grela – asystent Oddziału w Nisku, który modlił się w intencji Członków podkarpackiej  Wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i naszych Rodzin. Po kolacji uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu, na którym Pan dr Artur Brożyniak z Oddziału IPN w Rzeszowie, przedstawił nam historię Kalwarii Pacławskiej popartą prezentacją z archiwalnym zdjęciami dotyczącymi historii  Sanktuarium, przedstawił postać założyciela i fundatora miejscowości Kalwarii Pacławskiej oraz klasztoru i kościoła. Wspomniał również o udziale Jego przodków powstawaniu tej miejscowości. Następnie uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w kościele przed cudowną ikoną Matki Bożej. Po apelu Krzysztof Sterkowiec-Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Rzeszowie zaprezentował film : “Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola” w reżyserii Edyty Szostek. Zwracając na wstępie uwagę że dwieście lat temu, w 1819 roku , Św. Andrzej Bobola ukazał się dominikaninowi o. Alojzemu Korzeniewskiemu zapowiadając wskrzeszenie Polski. Następnego dnia, po śniadaniu część osób uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Oddziału Okręgowego, pozostali udali się z Panem Arturem Brożyniakiem  na zwiedzanie Sanktuarium. Centralnym wydarzeniem sobotniego przedpołudnia była Msza Św., koncelebrowana pod przewodnictwem  księdza prałata Romana Szczupaka asystenta Oddziału stowarzyszenia w Ustrzykach Dolnych z udziałem księdza kanonika Franciszka Greli asystenta kościelnego Oddziału niżańskiego. Modliliśmy się w intencji „o Boże błogosławieństwo dla Podkarpackiej Wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Po Eucharystii złożyliśmy kwiaty po sarkofagiem Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, dziękując Bogu za otrzymane łaski za Jego przyczyną – przez naszą Koleżankę Krystynę ze Szczecinka. Kol. Jerzy Sołtys-Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego przy sarkofagu Ojca Wenantego przywołał Jego myśl : „Pamiętaj, że świętość naszego życia polega na czynach zwyczajnych, że doskonałe wykonywanie zwykłych czynności zbliża nas do naszego celu, a niedoskonałe oddala”. Po Eucharystii, wysłuchaliśmy konferencji ks. prałata mgr lic. Romana Szczupaka; “Kościół Katolicki wobec zagrożeń współczesnego świata”. Piękny wykład oraz sposób jego przekazu przygotowały nas do pełniejszego przeżywania modlitwy za Ojczyznę. Po wykładzie włączyliśmy w narodową modlitwę  pod Krzyżem w obronie świętej wiary katolickiej, którą poprowadził ks. Roman Szczupak. W pielgrzymce uczestniczyło czterdzieści jeden osób. Jej organizatorami byli pracownicy Oddziału Okręgowego w Rzeszowie, a osobą odpowiedzialną za projekt był Kol. Krzysztof Dziduch. Po otrzymaniu pasterskiego błogosławieństwa, po smacznym obiedzie, wyruszyliśmy do naszych domów, powierzając   naszej Matce ,  losy Kościoła w Polsce, przyszłość Wspólnoty „Civitas Christiana” i naszych Rodzin.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie