ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Walne Zebranie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”

Walne Zebranie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia

„Civitas Christiana” w Rzeszowie dnia  29.06.2019 r.

Walne Zebranie poprzedziła Msza św. sprawowana w intencji podkarpackiej Wspólnoty „Civitas Christiana” przez ks. prałata Stanisława Poterę – Asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie.W Walnym Zebraniu uczestniczył  Romuald Gumienniak pełnomocnik Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Sprawozdanie w imieniu ustępującego ZOO złożył Kol. Jerzy Sołtys na podstawie prezentacji (za okres 2015-2019) przygotowanej i przedstawionej przez Krzysztofa Sterkowca. Szczególne słowa podziękowania skierował Jerzy Sołtys do ks. prałata Stanisława Potery asystenta Oddziału Okręgowego w Rzeszowie za opiekę duszpasterską i za życzliwość dla naszego Stowarzyszenia. Kol. Jerzy Sołtys podziękował wszystkim Członkom Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za pełne oddanie i realizację zadań wypływających z misji Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  został  ponownie  wybrany  Kol.  Jerzy   Sołtys. Zarząd Oddziału Okręgowego ukonstytuował się w następującym składzie:

  1. Jerzy Sołtys – Przewodniczący ZOO,
  2. Krzysztof Sterkowiec – Wiceprzewodniczący ZOO,
  3. Krzysztof Dziduch – Sekretarz ZOO,
  4. Urszula Czwakiel –   Członek ZOO,
  5. Danuta Kazanecka  –  Członek ZOO,
  6. Ewa Lachowska  –  Członek ZOO,
  7. Romana Myszkal  –  Członek ZOO,
  8. Zofia Świder – Członek ZOO,
  9. Karol Zając  –  Członek ZOO.

Pełnomocnik Rady Nadzorczej  Kol. Romuald Gumienniak gratulując wyboru nowych władz statutowych, mówił m.in. o potrzebie powołania Ośrodka w Komańczy miejscu internowania Prymasa Tysiąclecia, gdzie będzie propagowana myśl i dzieło naszego Patrona KSCCH w naszym środowisku.


Tekst i foto: K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie