ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Warsztaty biblijne – Księga Liczb

25 lutego w Czytelni Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lublinie odbyły się warsztaty biblijne dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Tematem przewodnim warsztatów była Księga Liczb, która wchodzi w zakres merytoryczny tegorocznej edycji Konkursu. Prelegentami podczas spotkania byli ks. dr Marcin Zieliński, wykładowca akademicki Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz dr Dawid Mielnik, doktor nauk biblijnych oraz członek Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Frekwencja uczestników niemal przewyższyła możliwości lokalowe. Dziękujemy prelegentom, uczniom oraz katechetom za ubogacające spotkanie z Pismem Świętym!

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie