ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Wystawa “Idącym w przyszłość 966-2016” w parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie

Dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia w parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie nastąpiło otwarcie wystawy: „Idącym w przyszłość 966-2016”, która ilustruje kościelne uroczystości milenijne w Polsce. Na planszach zaprezentowane są zdjęcia z uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski w poszczególnych miastach oraz teksty zaczerpnięte z nauczania Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wystawę przygotował Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie