ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” powróciła do Rejowca

Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom Marcina Krzysztofika – dyrektora Oddziału IPN w Lublinie, a także Biura Edukacji Narodowej IPN, zniszczona w nocy z 21 na 22 listopada br., wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, została na nowo przygotowana oraz przekazana do Rejowca. Od 28 listopada br., jest ona powtórnie prezentowana przy kościele pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu.

Zniszczenie wystawy było wielokrotnie przywoływane w środkach masowego przekazu. Nie brakowało również odniesień i komentarzy znanych osób w tej sprawie, która wzbudziła społeczne poruszenie, zwłaszcza tych, dla których ataki na miejsca kultu nie są obojętne. Warto przypomnieć, iż odpowiednie służby prowadzą czynności w kierunku ustalenia sprawców dewastacji poprzedniej wystawy.

Inicjatorem wystawy w Rejowcu jest miejscowy oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, natomiast – jak już wspomniano – została ona przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN wraz z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa powstała z okazji przypadającego w październiku 2018 r., 70-lecia prymasowskiej nominacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Prezentuje ona archiwalne zdjęcia oraz cytaty wspomnianych rodaków, które dotyczą konkretnych wartości, a także pojęć będących filarami – jak nazwał to św. Jan Paweł II – „gramatyki życia” jednostek i całych społeczności.

Warto zaznaczyć, iż parafia w Rejowcu to już kolejne miejsce na mapie archidiecezji lubelskiej, gdzie dzięki Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” prezentowana jest wspomniana ekspozycja. Wcześniej gościła ona m.in. w ramach organizowanych przez nasze stowarzyszenie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie, natomiast w tym roku będzie jeszcze prezentowana m.in. w Dęblinie.

***

Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania kierujemy dla lubelskiego oddziału IPN oraz Biura Edukacji Narodowej IPN, za szybką reakcję, pomoc i współpracę w dziele edukacji patriotycznej mieszkańców naszego województwa. Ufamy, że zajścia z ubiegłego weekendu jeszcze mocniej przyczynią się do żywszego zainteresowania wystawą pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, a także do refleksji nad prezentowanymi na niej treściami.

Grzegorz Szczecina  

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie