ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Wystawa “Rodzina Bogiem Silna” – online

Zapraszamy do obejrzenia wystawa “Rodzina Bogiem Silna” wykonanej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przedstawia nauczanie sługi bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie.

Poszczególne plansze noszą nazwy: RODZINA; NARÓD, PAŃSTWO; MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ… – MAŁŻONKOWIE, BUDOWAĆ DOM NA SKALE (por, Mk 1,27); MATKA; OJCIEC; RODZICIELSTWO; WYCHOWANIE – DUCHOWOŚĆ RODZINY; OBRONA ŻYCIA; NADZIEJA – KU PRZYSZŁOŚCI.

ZE WSTĘPU:

U PROGU JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI…

na obecnym etapie dziejów Narodu i świata, mając Prymasa Tysiąclecia za Patrona, w Roku św. Jana Pawła II i dziękczynienia za kanonizację „Papieża z rodu Polaków” – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” pragnie nie tylko samo głęboko i owocnie wejść w przeżycie tej ważnej rocznicy, ale pomóc też innym, by udział w niej był dla wszystkich jak najpełniejszy.

Przygotowanie i obchód MILLENNIUM były jednym z najważniejszych elementów bogatego opus vitae kard. Stefana Wyszyńskiego, a miał też w nich swój niezastąpiony udział kard. Karol Wojtyła. Dlatego pół wieku później, gdy Opatrzność ukazała nam nowe, „niebosiężne” i wieczne perspektywy ich wielkości, zwracamy się do nich, aby raz jeszcze wędrując po Polsce przeprowadzili swoiste rekolekcje: Św.  Jan  Paweł  II,  Piotr  naszych  czasów  –  przez  swą  misteryjną  obecność  w  znaku  RELIKWII,  modlitewne  wstawiennictwo  u  samego  Źródła  Miłosierdzia oraz świadectwo dawane wielkości, świętości i apostolskiej wiarygodności następcy Apostołów – Stefana Kardynał Wyszyński – poprzez swe SŁOWO pełne Bożego Ducha i miłości, mocy i mądrości, aktualności i profetyzmu. A wierząc w „świętych obcowanie”  i  modląc  się,  by  z  woli  Boga  Kościół  uroczyście  ogłosił  tego  wiernego  Sługę  Bożego  błogosławionym,  mniemamy,  że  także – przez swą ojcowską i pasterską troskę przed Bogiem (jak za życia). Dwaj świadkowie wiary– zrodzeni w porządku ciała i porządku ducha z Ojczyzny-Matki i Narodu-Ojca, z Polskiej RODZINY-DOMOWEGO KOŚCIOŁA, z obcowania ze świętością obecną „w głębi dziejów” i tą pielgrzymującą w ludziach po ścieżkach współczesności, z „Nadziei, która zawieść nie może”…– zjednoczeni duchem, posługą, misją apostolską, ofiarowaniem siebie, cierpieniem i wiernością „aż do końca”, zaprawieni w trudzie i w walce… – zanurzeni w Tajemnicy dziecięctwa Bożego, wierni i miłujący synowie Matki Kościoła i Kościoła-Matki, dwaj prorocy dla Narodu, kontynentu i świata, stale aktualni przewodnicy po ścieżkach Ewangelii…

To nie jakaś pobożna „akcja” i nie jeszcze jedna „wystawa”. Ufając Bożemu Miłosierdziu i Matce Zawierzenia prosimy, aby rzeczywiście ONI szli i owoc przynosili, i by owoc ten trwał (por. J 15, 16). Niechaj dla spotykających „proroków naszych czasów” będzie to rzeczywiste obcowanie ze „świętością, która rodzi świętość”. A nade wszystko niech RODZINA BOGIEM SILNA – ta podstawowa: „domowa” i rodzina rodzin: Naród, i rozsiana po  całym  globie  rodzina  Narodów  tworzą  rzeczywistość,  której  na  imię:  CIVITAS  CHRISTIANA (Społeczność  Chrystusowa),  a  służbę  której  wpisaliśmy w znak i posłannictwo naszego Katolickiego Stowarzyszenia.”

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie