ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prymasowskiego

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają do uczestnictwa w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „CZAS TO MIŁOŚĆ”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Forma: literacka, plastyczna lub multimedialna (prezentacja, film amatorski).

One thought on “XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prymasowskiego”

Comments are closed.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie