ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2019/2020

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Ufamy, że lektura tych fragmentów będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:

  • szkolny 12 marca 2020 r.
  • diecezjalny 22 kwietnia 2020 r.
  • finał ogólnopolski 8-9 czerwca 2020 r.

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej i trwa do 28 lutego 2020 r. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny. Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz na profilu na Facebooku.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie