ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Z Podkarpacia na Jasną Górę

Z Podkarpacia na Jasną Górę

 Członkowie Oddziału Okręgowego  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie wzięli udział  w dniach 24-25.05.2019 roku – w XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce naszej Wspólnoty na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z Oddziałów w Lubaczowie, Sieniawie, Kolbuszowej, Rzeszowie, Lesku, Krośnie i Jaśle. Organizatorem i opiekunem grupy pielgrzymów  z Podkarpacia był Krzysztof Dziduch. Spotkanie u naszej Jasnogórskiej Matki rozpoczęło się pod pomnikiem naszego Patrona Stefana kard. Wyszyńskiego. Zostaliśmy powitani przez Ojców Paulinów, a następnie skierował do nas słowo O. Jerzy Tomziński świadek wiary, ostatni żyjący uczestnik Soboru Watykańskiego II. Wskazał  On na wiarę jako fundament tożsamości katolickiej i narodowej Polaków. Następnie na Wałach, pod pomnikiem Św. Jana Pawła II uczestniczyliśmy w  modlitwie zawierzenia, w 40 rocznicę I pielgrzymki Ojca Św. do Polski. Na spotkaniu integracyjnym  zobaczyliśmy film  „Miłość i Miłosierdzie” w reżyserii  Michała Kondrata. Apel Jasnogórski i modlitwa różańcowa dziękczynna za dar Św. Jana Pawła II oraz modlitwa w intencji  beatyfikacji Patrona Stowarzyszenia Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego wypełniły program piątkowego spotkania. W sobotę po Drodze Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, pielgrzymi zostali ugoszczeni bigosem w siedzibie częstochowskiego Oddziału „Civitas Christiana”. Zwieńczeniem naszej pielgrzymki była uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym z naszą Matką i Królową.
Tekst: K.Dziduch, K.Sterkowiec, foto: K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie