ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zaproszenie na Konferencję Biblijną

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny w Myczkowcach
i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

 Oddział Okręgowy w Rzeszowie

Mają zaszczyt zaprosić

Członków  Katolickiego Stowarzyszenia

„Civitas Christiana”  oraz wszystkich zainteresowanych

pogłębianiem wiedzy na temat Pisma Świętego

                      Na Konferencję Biblijną

   „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego

przy OGRODZIE BIBLIJNYM

w dniu 11 maja 2019 r.

w Ośrodku Caritas w Myczkowcach

Program

9.00   Rozpoczęcie

1. Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota     –  doc. ThDr. PhDr. Daniel

   Slivka,- PhD. PU v Prešove, Słowacja

2. Złoto w Biblii – dr inż. Józef  Górny

     3. Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)  – ks. dr   

         hab. Tadeusz Bratkowski  –Uniwersytet Rzeszowski.

   10.30  Przerwa kawowa

            4. “Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie” 

               – ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno- Pastoralny w Rzeszowie.

            5. Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne 

– dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra

                 Biotechnologii i Ogrodnictwa.

  6. Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia  

(Jr, Pwt)– s. dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie

           13.30  – Obiad

           15.00  –  Msza święta – zakończenie.

       Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa

tel. 13 461 83 70, e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie