ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zaproszenie na transmisję Gali 74. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka

10 czerwca odbędzie się uroczysta Gala wręczenia 74. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka.

W związku z trwającą pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami, tegoroczna uroczystość będzie miała formę  relacji online z kameralnego wręczenia Nagrody Laureatom.

Transmisja z Gali rozpocznie się o godzinie 18:00 na naszym kanale Youtube: https://youtu.be/sQcpiAmfw6c

Jednym z laureatów Nagrody jest ks. prof. Mirosław Wróbel, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, Kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, Dyrektor i Redaktor Naukowy projektu „Biblia Aramejska”, Kierownik Kursu Formacji Biblijnej KUL.

Ks. prof. Mirosław Wróbel został uhonorowany Nagrodą za naukowe dokonania w dziedzinie nauk biblijnych oraz apostolskie dzielenie się Słowem Bożym, szczególnie z młodzieżą,

Pozostali Laureaci 74. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka to:

Dzieło Lasek, stworzone przez Służebnicę Bożą Matkę Elżbietę Czacką: niewidomi, współpracownicy świeccy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża – za pełną miłości służbę, ewangeliczne świadectwo braterstwa oraz wkład w odnowę Kościoła,

Fundacja Małych Stópek – za mężną i bezkompromisową służbę życiu – w wymiarze formacyjnym, edukacyjnym i pomocowym.

Patron nagrody Włodzimierz Antoni Pietrzak (1913-1944), z wykształcenia prawnik, swoją pasję twórczą realizował głównie jako pisarz, krytyk literacki, teoretyk kultury, publicysta, ale również działacz społeczny i polityczny, wreszcie żołnierz-powstaniec. Zginął podczas Powstania Warszawskiego.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka powstałą w lutym 1948 roku, a po raz pierwszy została przyznana i wręczona 9 maja tegoż roku. Od tamtego czasu jest przyznawana nieprzerwanie corocznie za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Spełniała ona zawsze rolę inspirującą wobec twórczości, działalności i postaw mających swe źródło w chrześcijańskim humanizmie.

Nagroda zrodziła się z troski i poczucia odpowiedzialności za katolicką twórczość kulturalną i intelektualną w Polsce. W czasach, kiedy mecenat państwowy preferował ateistyczny system wartości i skutecznie ograniczał rozwój kultury chrześcijańskiej, Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka była jedną z niewielu inicjatyw społecznych, które otwarcie służyły kulturze katolickiej.

Laureatami nagrody są m.in.: Roman Brandstaetter, Ernest Bryll, Jan Dobraczyński, Zofia Kossak, ks. Jan Twardowski, Krzysztof Penderecki, Katolickie Uniwersytet Lubelski, Antonina Krzysztoń, ks. Roman Dzwonkowski, dr hab. Włodzimierz Fijałkowski, o.  dr Jerzy Tomziński, ks. prof. dr hab. bp Bohdan Bejze i wielu innych.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka jest w czasach pogłębiającego się relatywizmu moralnego, ideowego, artystycznego znakiem nadziei, że czasy zamętu, chaosu, niepewności przeminą i człowiek znowu zawróci ku czystym źródłom dobra, prawdy i piękna. Werdykt kapituły nagrody zdaje się wskazywać drogę powrotu oraz twórców, którzy tą drogą już kroczą, bądź jej poszukują.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie