ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Życzenia na Boże Narodzenie

Podnieś rękę Boże Dziecię

błogosław Ojczyznę miłą,

w dobrych radach, w dobrym bycie

wspieraj jej siłę swą siłą

dom nasz i majętność całą

i wszystkie wioski z miastami.

A Słowo ciałem się stało

i mieszkało między nami

    Życzę aby Święta Bożego Narodzenia  umocniły naszą wiarę, nadzieję i miłość.  Niech pokój   i radość betlejemskiej nocy goszczą na stałe w naszych sercach.

    W nowym 2019 roku,  umocnieni  Duchem Świętym otwórzmy się na  błogosławieństwo Jezusa Chrystusa   i  Jego Matki.

                                                W  imieniu  Wspólnoty Oddziału Okręgowego

                                        Katolickiego  Stowarzyszenia   „ Civitas  Christiana”  

                                                w  Rzeszowie

                                                 Przewodniczący Zarządu

                                                  Oddziału Okręgowego

                                              Jerzy Sołtys

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie