ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Życzenia na Wielkanoc AD 2019

  „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także nasza wiara”

1Kor 15,14

Chrystus Zmartwychwstał !

Prawdziwie Zmartwychwstał !

Alleluja !

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas Paschy, będzie czasem przemiany serc, a udział w Tajemnicach odkupienia dokonanych przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa ożywia wiarę, daje nadzieję i umacnia miłość

                                                     W imieniu podkarpackiej Wspólnoty                                                                        „Civitas Christiana”

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Okręgowego w Rzeszowie

Jerzy Sołtys

Rzeszów, Wielkanoc AD 2019

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie