ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Życzenia na Wielkanoc AD 2020

Dokonałeś, Chryste, swego dzieła przez Ojca, który Cię wzbudził z martwych. Wierzymy w Twoje Zmartwychwstanie. Radujemy się, że i nam pozostawiłeś pewność zmartwychwstania. Znakiem tej pewności i zapowiedzią naszego zmartwychwstania jest uczta eucharystyczna. Dziękujemy Ci za Twój pokarm na życie wieczne i prosimy za wszystkich, których odkupiłeś, aby przez Ciebie doznali zmartwychwstania i życia.

Stefan kardynał Wyszyński

Nich Chrystus Zmartwychwstały pokona w naszych sercach lęk  o nasze jutro i wyzwoli w nas pokłady dobra  poprzez odrodzoną Wiarę, Nadzieję i Miłość. Radosnych  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzmy sobie nawzajem ze staropolskim pozdrowieniem :  

“Chrystus Zmartwychwstał – Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie”.

                                       W imieniu Podkarpackiej Wspólnoty

                                     “Civitas Christiana”

                                     Jerzy Sołtys

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie