ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

ABC KNS

ABC KNS to projekt, w ramach którego są organizowane spotkania przybliżające tematykę Katolickiej Nauki Społecznej. W tym momencie projekt jest realizowany poprzez dwie poszczególne inicjatywy: cykl spotkań pod nazwą ABC KNS wyjaśniający podstawowe zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej oraz Kluby Społeczeństwo.

Ważnym wydarzeniem związanym z promocją Katolickiej Nauki Społecznej jest też Festiwal KNS, którego II edycja odbyła się w październiku 2018 r. Na stronie wydarzenia można znaleźć m.in. nagrania wideo z debat eksperckich, które miały miejsce podczas Festiwalu.


W cyklu ABC KNS poruszane są następujące tematy:

1. Pojęcie i zakres Katolickiej Nauki Społecznej.
2. Omówienie dokumentów społecznych Kościoła.
3. Podstawowe zasady życia społecznego: solidarności, pomocniczości i dobra wspólnego.
4. Pozostałe zasady życia społecznego.
5. Współczesne ideologie społeczne: indywidualizm, komunizm, kapitalizm, faszyzm, personalizm.
6. Personalistyczna koncepcja osoby ludzkiej i społeczności.
7. Naród i Państwo.
8. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.
9. Moralność życia politycznego.
10. Moralność życia ekonomicznego.


Kluby Społeczeństwo

Klub został stworzony z myślą o czytelnikach kwartalnika Społeczeństwo. Studia, prace badawcze oraz dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła, którzy cenią sobie fachowe prace naukowe oraz badawcze z zakresu nauczania społecznego Kościoła.

1. Kluby Społeczeństwo są dobrowolne i działają na terenie Polski.
2. Celem działalności Klubów jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła, wcielanie go w życie poprzez organizowanie debat, spotkań publicznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
3. Kluby mogą być powoływane przez czytelników Społeczeństwo. Studia, prace badawcze oraz dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła w liczbie nie mniejszej niż pięć osób.
4. W okresie założycielskim Przedstawiciel winien skontaktować się z redakcją pisma i przekazać jej swoje dane personalne: adres, email oraz zaproponować miejsce spotkań.
5. W wyniku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania Klubu lub za zgodą redaktora naczelnego Klub może otrzymać prawo do używania logo Społeczeństwa. Logo powinno być używane z zachowaniem formy: Klub Społeczeństwo. Redaktor naczelny może cofnąć prawo do używania logo w wyniku naruszenia zasad oraz linii programowej pisma. Odebranie prawa do używania logo wiąże się z rozwiązaniem Klubu.
6. Przedstawiciel Klubu wybrany spośród członków decyduje o charakterze spotkań oraz ich częstotliwość. Przedstawiciel osobiście odpowiada za sposób używania logo Społeczeństwa.
7. Członkami Klubu mogą być osoby mieszkające na terenie Polski. Kluby nie zrzeszają członków w sposób formalny.
8. Spotkania Klubów mogą być organizowane wyłącznie dla członków, jak i mieć charakter ogólnodostępny, o czym decyduje Przedstawiciel.
9. Kluby mogą współpracować z innymi organizacjami, jeśli kierują się podobnymi założeniami programowymi oraz zasadami, a ich działalność jest zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie