ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko-droga do świętości”

12.12.2021 r. w domu parafialnym im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego przy parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie, odbyło się spotkanie poświęcone 40 rocznicy stanu wojennego. Konferencja pt. „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko-droga do świętości” wygłoszona przez Pana Jana Juszczaka pięknie korespondowała z tematem spotkania. Po wprowadzeniu dokonanym przez Krzysztofa Sterkowca na temat misji i zadań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Pan Jan Juszczak, w oparciu o istniejące dokumenty przedstawił m.in. prawdziwą wersję męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego. Konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca Osobę Błogosławionego Księdza Jerzego przygotowana przez bydgoski Oddział IPN, która jest wyeksponowana w kościele. Wystawę i konferencję zorganizował Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. W spotkaniach uczestniczyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lubaczowie, młodzież z lubaczowskich szkół oraz przedstawiciele m.in. NSZZ „Solidarność” i antykomunistycznej opozycji.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie