ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” w Myczkowcach

W dniu 14,05.2022 r. w Konferencja biblijna w Ośrodku  Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „Caritas”  w Myczkowcach odbyła się Konferencja Biblijna „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

Głównym organizatorem konferencji był Region Lubelsko Rzeszowski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana. Po przywitaniu wykładowców i uczestników konferencji przez ks. Bogdana Janika Dyrektora Ośrodka „Caritas” i Krzysztofa Sterkowca Zastępcę Dyrektora Biura Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego KS”CCh” po raz szesnasty wyruszyliśmy  w fascynujący świat Biblii. Jako pierwszy w swoim przedłożeniu  Ks. dr Wojciech Radomski – WSD Rzeszów w syntetyczny sposób podjął temat – „Posłanie uczniów przez Jezusa Zmartwychwstałego wg   Ewangelii Mateusza (MT28,16-20)”.  Ks. prof. dr hab. Jacenty Mastej – KUL  –   w swoim wykładzie w sposób ciekawy i odkrywczy przedstawił wszystkie „Dary Zmartwychwstałego Pana”. Pani  prof. dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  – kontynuując swój cykl wykładów zaprezentowała temat  „Symbolika roślin w Apokalipsie św. Jana”.  Ks. prof. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski zaprezentował muzykę mistrzów mówiąc o – „Inspiracjach WIELKANOCNYCH   w muzyce” Wszystkie wykłady poparte były prezentacjami. Ukoronowaniem  naszych duchowych przeżyć była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Potery – Asystenta Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W konferencji uczestniczyli m.in. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Krosna, Leska i Ustrzyk Dolnych oraz Słuchacze Studium Biblijnego Rzeszowa i przedstawiciele lokalnej społeczności.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie