ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Nowy numer kwartalnika “Społeczeństwo”! – Społeczny wymiar Eucharystii 4 (156) 2021

Czy można wyobrazić sobie ludzką społeczność bez Eucharystii? Oczywiście, że można. A czy można tę społeczność zrozumieć bez Eucharystii? Tutaj z pewnością pojawią się pierwsze problemy. Dla chrześcijan Eucharystia jest pierwsza.
Obecny kwartalnik naszego czasopisma „Społeczeństwo” tytułujemy: “Społeczny wymiar Eucharystii” ponieważ nie sposób pomyśleć o parafii czy diecezji bez Eucharystii. Ona jest przedmiotem pierwszej myśli o jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Eucharystia jest Jezusem Chrystusem. Jest dającym się człowiekowi Bogiem. Jest pełnią Życia i dlatego wszędzie, gdzie jest życie, tam sięga jej oddziaływanie. Ona nie ma nic wspólnego ze śmiercią, podobnie jak światło nie zawiera w sobie żadnej ciemności albo jak dobro, którego nie można definiować miarą nieuczynionego zła. Eucharystia jest dobrem wspólnym Kościoła. Wszelkie jego cele w niej odnajdują swoje dopełnienie. Jest życiodajnym źródłem, które już nigdy nie wyschnie, i słońcem, którego nie można zagasić. Eucharystia jest przedmiotem nauki, jest również normą doskonałości i drogowskazem w praktyce życia duchowego chrześcijan. O Eucharystii uczą teologowie, apostołowie z niej czerpią siłę i motywację pasterską. Artyści malują jej obraz na płótnie, architekci wznoszą świątynie, aby było gdzie sprawować Mszę św. i adorować Najświętszy Sakrament. Śpiewacy uwielbiają ją głosem, niedowiarkowie wypatrują cudów eucharystycznych, a święci nie mogą wyjść z podziwu, że Chrystus stał się Chlebem na życie wieczne.

Życzymy sobie, aby materiały zawarte w naszym kwartaliku ześrodkowały myślenie Szanownych Czytelników na Eucharystii w kontekście życia społecznego. Mamy przekonanie, że tylko częściowo jesteśmy w stanie zaprezentować zagadnienie ważności Eucharystii dla życia społecznego, tj. kulturalnego, politycznego i gospodarczego. Kluczowe jednak jest to, aby trwać przy Eucharystii, aby ją poznawać, odważnie nią żyć i dziękować za nią Bogu.

Zapraszamy do lektury!
http://spoleczenstwo.civitaschristiana.pl/2022/01/20/nowy-numer-spoleczny-wymiar-eucharystii-4-156-2021/

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie