ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Odszedł śp. Stanisław Chadała

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci p. Stanisława Chadały wieloletniego członka i pracownika Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lublinie. Człowieka niezmiernie skromnego, spokojnego, dobrego i przyjaznego, który zostawił znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Na Pana Stanisława zawsze można było liczyć, cieszył się wielkim poważaniem i sympatią wśród członków oddziałów Stowarzyszenia. Często poświęcał swój wolny czas na rzecz naszej organizacji. Po przejściu na emeryturę czynnie wspierał i brał udział w wydarzeniach przez nas organizowanych. Był duszą towarzystwa. Oddany sprawom najważniejszym Bogu, Polsce i Rodzinie. Pamiętamy o Jego dokonaniach i o uśmiechu oraz radości jakie wokół siebie roztaczał. Informujemy jednocześnie, że Msza św. pogrzebowa śp. Stanisława Chadały odbędzie się w najbliższy piątek tj. 18.02.2022 r. w kościele p.w. Św. Agnieszki ul. Kalinowszczyzna 62 w Lublinie o godz. 12:00. Najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w bólu po stracie tak bliskiej i dla nas osoby.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie