ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Peregrynacja relikwii błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego

W związku z rozpoczęciem w Stowarzyszeniu ogólnopolskiej peregrynacji relikwii błogosławionego Kard. Stefana Wyszyńskiego zapraszamy na transmisję Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dra. Dariusza Wojteckiego, która odbędzie się dnia 28 stycznia br. (piątek) o godz. 11: 00 w Kaplicy prymasowskiej w Choszczówce.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy: https://www.youtube.com/watch?v=YPdznF86oUM

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie