ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Rzeszów. Warsztaty dla Katechetów „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia”

W dniu 4.06.2022 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Biuro Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie zorganizowało we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Rzeszowskiej warsztaty dla Katechetów Diecezji Rzeszowskiej „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia”. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Instytutu, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Potery asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Homilię, w Wigilię Zesłania Ducha Św., wygłosił ks. dr Marek Winiarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Rzeszowskiej. Po Mszy Św., podziękowania za pomoc w organizacji warsztatów, ks. Dyrektorowi Winiarskiemu złożył Pan Tomasz Nakielski Przewodniczący Rady Fundacji „Civitas Christiana”, zachęcając jednocześnie wszystkich obecnych, do zakupu nowości wydawniczych IW PAX. Uczestników warsztatów na auli, w imieniu Wydziału Katechetycznego, przywitał ks. dr Krzysztof Budzyń, dziękując Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za organizację warsztatów poświęconych Osobie i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Warsztaty poprowadził Krzysztof Sterkowiec Zastępca Dyrektora Biura Regionu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie, organizator spotkania. Prezentacja filmu, z wykładem Pana prof. Pawła Skibińskiego „Prymas Wyszyński współczesnym trenerem personalnym”, była wspaniałym wprowadzeniem w problematykę warsztatów. Pan Tomasz Nakielski w swoim wystąpieniu posługując się prezentacją, podjął temat „Godność człowieka w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”. Pan Maciej Szepietowski Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przystępując do omówienia swojego tematu „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”, przedstawił cele i założenia projektu realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” na terenie całego kraju. Pan Jan Juszczak – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie swoim przedłożeniem „Prymas Tysiąclecia – obrońca kultury narodowej” wypełnił program warsztatów. Warsztatom towarzyszyła wystawa „Rodzina Bogiem silna” wyeksponowana na holu przy wejściu na aulę oraz kiermasz książki IW PAX. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali obdarowani; pakietem edukacyjnym folder plus pendrive, zawierającym ciekawe i nowatorskie programy do prowadzenia lekcji katechezy oraz kwartalnikami „Civitas Christiana” i „Społeczeństwo”. W warsztatach uczestniczyła grupa ponad osiemdziesięciu Katechetów z Diecezji Rzeszowskiej. Dziękujemy pięknie księdzu dr Andrzejowi Cyprysiowi Dyrektorowi Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie za gościnę i życzliwość. Osobne podziękowania kierujemy w stronę księdza dr Marka Winiarskiego Dyrektora Wydziału Katechetycznego, bez którego pomocy i zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie warsztatów. Na koniec, serdecznie dziękujemy Katechetom uczestniczącym w warsztatach, że w sobotnie przedpołudnie zechcieli się wspólnie spotkać i próbować odpowiedzieć sobie na pytanie: czy Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński może być współczesnym trenerem personalnym?

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie