ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Biała Podlaska: spotkanie o Zofii Kossak

W tamtym roku z okazji 50. rocznicy od śmierci Zofii Kossak całe Stowarzyszenie podjęło się promocji tej niezwykłej osoby, m.in. poprzez poświęcone jej spotkania, konferencje i prelekcje. W 2018 r. w Oddziale w Białej Podlaskiej mgr Andrzej Kościelniak wygłosił wykład „Zofia Kossak-Szczucka – zawsze wierna Bogu”. Tematów związanych z Pisarką jest jednak o wiele więcej.

Dlatego 7 marca br. zapraszamy do Oddziału w Białej Podlaskiej na godz. 17.00 na kolejny wykład p. Kościelniaka
„Życie i dzieło Zofii Kossak-Szczuckiej”.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie