ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Brama Wschodnia

Celem projektu Brama Wschodnia jest przypomnienie roli chrześcijaństwa, które ukształtowało kulturowy i cywilizacyjny model społeczeństw Polski oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Poszczególne zakresy działalności to:

  • wskazanie dziedzictwa chrześcijańskiego jako fundamentu pozwalającego budować więzi między narodami tego obszaru Europy;
  • wskazanie roli kultury polskiej i chrześcijańskiej na tym obszarze jako inspiracji dla rozwoju i budowania tożsamości ludzi zamieszkujących tę część Europy;
  • podjęcie współpracy z organizacjami Polaków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, środowiskami naukowymi i duszpasterskimi (w tym teologów chrześcijańskich), środowiskami ludzi kultury i organizacjami społecznymi w tych krajach, prezentacja stanowiska i dorobku;
  • pielęgnowanie miejsc istotnych z punktu widzenia wspólnego kulturowo-religijnego dziedzictwa;
  • organizowanie tematycznych koncertów, spotkań, debat, wykładów, pokazów filmowych, wystaw i wernisaży.

Projekt obejmuje obszar Oddziału Okręgowego w Lublinie; część działań z racji specyfiki projektu wykracza jednak poza granicę Polski.

Wystawa – Niedokończone Msze Wołyńskie

Wystawa jest hołdem pamięci duchownym, którzy zginęli na Kresach dając świadectwo trwania i służby Kościołowi. Prezentowane plansze zawierają życiorysy i zdjęcia zamordowanych przez bandy UPA w czasie II wojny światowej dwudziestu pięciu księży, zakonnic i zakonników. Większość z nich nie ma do dziś swoich grobów.

Wystawę można wypożyczyć kontaktując się z Panem Marcinem Sułkiem, tel. kontaktowy: 603-182-742 lub adres e-mail: msulek@civitaschristiana.pl.

Więcej o wystawie: https://www.facebook.com/niedokonczonemszewolynskie/

Pielgrzymka do Ostrówek – Galeria

Święty Arcybiskup Lwowa – Konferencja poświęcona św. Józefowi Bilczewskiemu – 18-21 listopada 2010

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie