ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Marsz dla Życia i Rodziny w Chełmie

W niedzielę 15 września br. w Chełmie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem ,,Seksualizacja to deprawacja”. Marsz poprzedziła Msza Św. w Bazylice Narodzenia NMP odprawiona przez Ks. Kan. Andrzeja Sternika, proboszcza. Homilię wygłosił polski misjonarz pracujący na Madagaskarze, nawiązując do ostatniej wizyty na tej wyspie Ojca Świętego Franciszka. W czasie Mszy Św. odbył się Chrzest Św. czwórki niemowląt. Wierni, wychodząc ze świątyni, składali na ręce misjonarza ofiary na potrzeby misji na Madagaskarze.

Bezpośrednio po tym rozpoczęło się formowanie kolumny marszowej, którą tworzyło około 350 uczestników. Policja wystawiła radiowóz prowadzący oraz zablokowała skrzyżowania, zabezpieczenie boczne kolumny marszowej tworzyli uczniowie z klas mundurowych III LO im. gen. Władysława Andersa. Marsz przebiegał w pogodnej atmosferze, śpiewano pieśni i piosenki pielgrzymkowe, powiewały chorągiewki, wznosiły się kolorowe baloniki niesione głównie przez dzieci.

Powiewała również flaga Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jako jednego ze sponsorów i organizatorów. Niesiono wypisane hasła: ,,Rodzina Bogiem silna”, ,,Stop aborcji”, ,,Aborcja to zbrodnia”. Wznoszono też okrzyki: ,,hej, hej – rodzina jest OK” itp.

Marsz, idąc ulicami Lubelską i Lwowską, dotarł do kościoła p.w. Św. Rodziny, gdzie parafia przygotowała piknik rodzinny. Na placu przy kościele ustawiono krytą scenę na występy dziecięco-młodzieżowe. Dziecięcy zespół ludowy wystąpiła z bardzo pięknymi tańcami ludowymi. Zespoły młodzieżowe natomiast wykonały tańce historyczne z XIX w., południowo-amerykańskie i balet nowoczesny.

Autor relacji: Edward Czuwara, Przewodniczący Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Chełmie

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie