ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

SPOTKANIE Z BP. MICHAŁEM JANOCHĄ W CHEŁMIE

Swoją obecnością zaszczycił nas bp. Michał Janocha wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor historii sztuki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu.

Podczas wykładu kierowanego do młodzieży w Bibliotece Publiczne im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie biskup przeniósł nas w świat symboli malarstwa chrześcijańskiego. Niesamowite jak jeden obraz może nieść za sobą duży przekaz. Połączenie biblijnych opowieści z codziennością wyrażonych na płótnie skłania do refleksji i zachwytu.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie