ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Dęblin: dzień skupienia

W 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II członkowie Stowarzyszenia w Dęblinie spotkali się na dniu skupienia. Była to okazja nie tylko do refleksji wielkopostnej, ale i do radości i wdzięczności za udany kolejny etap w procedurze ustanowienia Jana Pawła II patronem Dęblina — podjęcie przez Radę Miasta uchwały intencyjnej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Piusa V. Swoją homilię celebrans, nasz Asystent ks. dr Krzysztof Stola, rozpoczął od wskazania na Bożą pedagogię, na mądrość Pana, który powoli przygotowuje ludzi do przyjęcia prawd nadprzyrodzonych. Jest to działanie Ducha Świętego, którego obrazem jest woda z pierwszego czytania: woda, która uzdrawia i czyni owocnym.

Obecny rok duszpasterski odbywa się pod hasłem „W mocy Ducha”. Jest to kolejny rok poświęcony Duchowi Świętemu, ale musimy cały czas pogłębiać swoją wiarę i wiedzę. Ks. Krzysztof zachęcił więc, by sięgać do materiałów – wkładki formacyjnej – w naszym miesięczniku „Civitas Christiana”.

Następnie kaznodzieja przywołał pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski, wskazując, jak wyjątkowe było to wydarzenie. 40 lat temu po raz pierwszy w historii Następca św. Piotra nawiedził naszą Ojczyznę! Co więcej, był to moment przełomowy dla Polski – ale, jak podkreślił Ksiądz Asystent, nie dlatego, jakoby Papież obalił komunę (bo on tego nie zrobił ani nie miał na celu), ale dlatego, iż wtedy odbyło się „bierzmowanie” Narodu Polskiego. Czyni to nas, obywateli tego kraju, odpowiedzialnymi za inne narody słowiańskie, by także one były napełnione Duchem.

W nawiązaniu do Ewangelii ks. Krzysztof podkreślił mocno, że zawsze będą opory, zawsze będą ci, którzy nie cieszą się cudem. Nie powinniśmy, nie możemy tym się przejmować!

Dalsza część spotkania odbywała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie. Po przerwie na kawę z ciastkiem uczestnicy dni skupienia wysłuchali konferencji Księdza Asystenta, który wskazywał na konieczność poznawania spuścizny św. Jana Pawła II. Po kilkunastu latach ten wielki Papież został przez wielu współczesnych zapomniany, a przecież jego nauczanie pozostaje aktualne. „Gdybyśmy wykonali choćby 10% z tego, do czego wzywał Jan Paweł II – podkreślał ks. Krzysztof – bylibyśmy liderami moralnymi i gospodarczymi”. Przypomniał m.in. o takich tekstach, jak trzy encykliki programowe dotyczące poszczególnych Osób Trójcy Świętej (Redemptor hominis, Dives in Misericordia, Dominum et Vivificantem), homilia w Auschwitz oraz listy skierowane do dzieci, młodzieży czy osób starszych.

Należy też wspomnieć, że jako modlitwę przed konferencja uczestnicy zaśpiewali zwrotkę z pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”, którą św. Jan Paweł II nazwał „Bogurodzicą naszych czasów”. Na koniec natomiast zostały odśpiewane Gorzkie Żale – jedyne w swoim rodzaju polskie nabożeństwo pasyjne.

Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem, który był też okazją do podzielenia się wrażeniami i refleksjami na temat usłyszanych treści. Był to także czas na podziękowania: Księdzu Asystentowi za wygłoszoną naukę, p. Janowi Prządce, przewodniczącemu Oddziału KSCCh w Dęblinie, za podjęcie inicjatywy nadania miastu Patronatu św. Jana Pawła II oraz p. Dagmarze Jarosz, Dyrektor MBP w Dęblinie za udostępnienie miejsca i serdeczną gościnność.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie