ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Dęblin: spotkanie „Kobiety z KL Ravensbrück”

W 2011 r. uchwałą Senatu RP kwiecień został ustanowiony miesiącem pamięci o ofiarach nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Wyprzedzając uroczystości upamiętniające, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Dęblinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie oraz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego zorganizowały 19 marca w MBP spotkanie z Panią Barbarą Oratowską, która opowiedziała o losach więźniarek z KL Ravensbrück.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego „Za kratą są zielone drzewa…” poświęconego zamordowanej w KL Ravensbrück lubelskiej poetce Grażynie Chrostowskiej oraz promocja tomiku jej wierszy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność. Szczególnie kierujemy wyrazy wdzięczności do nauczycieli, którzy przyszli wraz z liczną grupą uczniów.


Pani Barbara Oratowska jest Kierownikiem Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, członkiem wspierającym Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, laureatką kilku wyróżnień, m.in. w tym roku otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Z dumą też pragniemy podkreślić, że Pani Barbara jest członkiem naszego Stowarzyszenia.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie