ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

DOŁĄCZ DO NAS

«Ruszajcie w drogę!» Nie poprzestawajcie na dyskusjach,
nie czekajcie z czynieniem dobra na okazję,
która być może nigdy nie nadejdzie. Nastał czas działania!”
św. Jan Paweł II, Szwajcaria 2004

Jeżeli identyfikujesz się z celami Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i chcesz razem z nami współkształtować polską rzeczywistość w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła oraz upowszechniać chrześcijańskie wartości w przestrzeni kultury, rodziny, pracy i samorządności, dołącz do grona wspólnoty kilku tysięcy świeckich katolików, zorganizowanych w naszych Oddziałach na terenie całego kraju.

Korzystaj z naszego dorobku myślowego i wydawniczego, ubogacaj się duchowo podczas rekolekcji, wspólnego pielgrzymowania i dni skupienia. Poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności dzięki interesującym spotkaniom oraz działalności edukacyjnej. Rozwijaj się duchowo, uczestnicząc w formacji Stowarzyszenia i podejmując konkretne inicjatywy, aby być gotowym do apostolstwa w swoich środowiskach.

Dołącz do wspólnoty ludzi świeckich, którzy w obecnej polskiej rzeczywistości starają się być znakiem chrześcijańskiej nadziei, realizując wezwanie św. Jana Pawła II do budowania „Civitas Christiana” – społeczeństwa wiernego Krzyżowi i Ewangelii, coraz bardziej Bożego, a przez to także coraz bardziej ludzkiego.

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym Oddziałem Okręgowym (wykaz), dysponującym także informacją o strukturze lokalnej na swoim terenie.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie