ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

III Bieg Kardynalski

Promować postać i nauczanie Prymasa Tysiąclecia można i warto na wiele różnych sposobów. W Świdniku po raz trzeci organizowany jest Bieg Kardynalski. Nie jest to wydarzenie sportowe, lecz prawdziwie święto rodzinne połączone ze Mszą św. w intencji beatyfikacji Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz koncertem i poczęstunkiem. Modlitwa, zabawa i wspólne spędzenie czasu – czyż nie jest to wspaniały plan na niedzielę? Zachęcamy do uczestnictwa!

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie